Boligsektoren er syg.
Da muren faldt i Berlin, begyndte mange at tro på, at den store harmoni var indtruffet.
Kapitalismen havde vundet, og nu var der kun tilbage at finpudse samfundene, indtil den endelige harmoni ville indfinde sig.
Sådan gik det ikke. Til gengæld kastede de velstillede personer ud i historiens største pyramidespil som kulminerede i 2008 med den globale finanskrise – nemlig kampen om boligmarkedet.
Det var bl.a. uligheden på det amerikanske boligmarked udløste finanskrisen.
Uligheden mellem rig og fattig i den vestlige verden hænger nøje sammen med udviklingen i priserne på fast ejendom, som kun er gået i en retning: Op.
Ganske vist var der et kortvarigt fald i forbindelse med finanskrisen. Nogle boligkøbere led tab, fordi de var nødt til at sælge på et uheldigt tidspunkt, men i de sidste 10 år har prisstigningerne taget fart igen.
Den nuværende regering har forpligtet sig til at reducere ligheden, men indtil videre er der ikke sket noget.
Vi kan kun skabe større lighed i samfundet ved at tage fra de rigeste og give til de fattigste.
Læs meget mere om uligheden og boligpriserne i Danmarks Lejerforeningers blad, Aktive Lejere på www.dklf.dk

Tags:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *